THE PEOPLE'S PAPER

Democratic Representation CPPCRáiteas Preas – 8ú lá, Aibreáin 2014

Inniu, ós comhair Halla na Cathrach i gCorcaigh, seoladh feachtas toghchánaíochta an eagraíocht An Chomhdháil Phobail | The People’s Convention (CPPC).

Tá an CPPC ag tacú le 17 Iarrthóir Phobail, People’s Candidates, ins na toghcháin áitiúil ag deireadh Mí Bealtaine seo chugainn, tá triúr  i mBaile Átha Cliath, duine amháin i Luimneach and an chuid eile i gCorcaigh.

Is tríd síniú CONRADH AN PHOBAIL, THE PEOPLE’S CONTRACT atá na hiarrthóirí seo tagtha le chéile.

Fágann CONRADH AN PHOBAIL na hiarrthóir faoi gheasa na ndaoine, geallta gan vóta a chaithimh nó cinneadh a dhéanamh gan dul i gcomhairle leis an thógceantair ina dtógfadh iad, má éiríonn leo.

Is tríd CONRADH AN PHOBAIL amháin gur féidir leis an phobal deireadh a chur le riail na bPáirtithe Polaitiúla.  Ní ghlacfaidh aon duine de na hIarrthóirí Phobail le ‘pact’‘whip’, modh oibre polaitiúla atá fríth daonlathach.

Dár le An Chomhdháil Phobail, is ag oscailt ré nua i bpolaitíocht na tíre atá á dhéanamh leis an bhfeachtas seo – le gluaiseacht a sheasfaidh ar son daonlathas agus ar son todhchaí úr nua ina mbeidh smacht ag an ghnáth duine ar shaol polaitiúil na tíre – go mbeidh deireadh le ré na ngrúpaí suimithe agus na Páirtithe a thacaíonn leo.

Tá muid ag iarraidh ar an phobal, ó gach aon aicme, na Páirtithe a chur ar leataobh ins na toghcháin atá amach romhainn.  Tá deis againn dul chun cinn a dhéanamh ar son an chirt, ba cheart dúinn greim a chur air, is é seo an t-am.

Tá a thuile eolais ar fáil ar an suíomh www.CPPC.ie, agus liosta na hIarrthóirí ar fáil ar www.PeoplesCandidates.ie, nó glaoch ar urlabhraí na heagraíochta, Diarmaid Ó Cadhla, at fón 086-3805005

MEDIA STATEMENT 8th April 2014

Today, in front of the City Hall in Cork, the organisation An Chomhdháil Phobail | The People’s Convention launched its election campaign.

CPPC is supporting 17 Pepole’s Candidates, in the local elections at the end of May, 3 in Dublin City, 1 in Limerick City and the remainder in Cork City and County.

It is through signing THE PEOPLE’S CONTRACT that the candidates have come together.

THE PEOPLE’S CONTRACT obliges the candidates, if elected, to stand by the people, they have accepted obligation to consult on every issue.

It is through THE PEOPLE’S CONTRACT alone that the people can bring an end to the rule of Political Parties.  None of the candidates will accept the ‘pact’ or a Party ‘whip’, a method of work that is anti-democratic.

According to The People’s Convention, this movement is opening up a new era in Irish politics, a movement that will stand-up for the people and bring a fresh new future to Ireland – by ending the rule of vested interests and their Political Parties.

We are asking the public, from all social classes, to set the Parties aside in the elections before us.  We have an opportunity to advance the cause of the justice, we must grasp it, this is the time.

Additional information from the site www.CPPC.ie, the list of candidates is available in www.PeoplesCandidates.ie, or phone spokesperson, Diarmaid Ó Cadhla on 086-3805005